Copyright

Ten aanzien van deze site gelden de volgende regels en voorwaarden.

De (intellectuele eigendoms) rechten met betrekking tot de site, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen berusten bij:

Kulik DTM of haar licentiegevers.

De Site wordt uitsluitend voor persoonlijk en niet commercieel gebruik ter beschikking gesteld.

Dit betekent dat al het overig gebruik niet is toegestaan, tenzij daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende is verkregen.